Gundam Color 

UG18 RX-78 White Anime Color 

UG20 RX-78 Red Anime Color

UG22 MS-06S Red Anime Color

UG23 MS-06S Pink Anime Color

UG24 Trans-Am Red Pearl

UG25 Trans-Am Highlight Red