Includes Mr Hobby paints UG 06-11 Mr Color Paints

UG 04 MS Red Semi Gloss

UG 05 UNT's MS Gray Semi Gloss

UG 06 MS Green Semi Gloss

UG 07 MS Deep Green Semi Gloss

UG 08 MS Purple Semi Gloss

UG 09 Zeon's MS Gray Semi Gloss