Gundam Color 

UG18 RX-78 White Anime Color 

UG19 RX-78 Blue Anime Color

UG20 RX-78 Red Anime Color

UG21 RX-78 Yellow Anime Color

UG22 MS-06S Red Anime Color

UG23 MS-06S Pink Anime Color